Πληρωμή τώρα

Χωρίς log-in και ταυτοποίηση

Συμπλήρωσε τη φόρμα και πλήρωσε το λογαριασμό ύδρευσης εύκολα και γρήγορα.

Ραντεβού χωρίς log-in

e-ραντεβού με τρία απλά βήματα

Αιτήσου ραντεβού με έναν δημόσιο οργανισμό εύκολα και γρήγορα ακολουθώντας τα τρία βήματα της φόρμας.