Συνδεδεμένοι οργανισμοί:

Μία διαφορετική εμπειρία

στη λειτουργια των δημόσιων οργανισμών

Μέσω της CITIBILL, οι δημόσιοι λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους,
βιώνοντας καθημερινά μία διαφορετική χρήση που διευκολύνει την
καθημερινότητά τους.

Διευκόλυνση της καθημερινότητας του δημοσίου λειτουργού

Καλύτερος προγραμματισμός

Με το ημερολόγιο του e-ραντεβού και το e-εργασία, ο δημόσιος λειτουργός είναι σε θέση να διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο του και να προγραμματίζει την εργασία του.

Ψηφιακές διαδικασίες

Τα πάντα συγκεντρωμένα και οργανωμένα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου όλα εντοπίζονται με ελάχιστα κλικ.

Ταχύτερη εξυπηρέτηση

Η διευκόλυνση της καθημερινότητας του δημοσίου λειτουργού, έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη και γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Εκσυγχρονισμένη επικοινωνία

Πολίτης και δημόσιο αλληλεπιδρούν στα σύγχρονα πρότυπα της εποχής.