Συνδεδεμένοι οργανισμοί:

, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud
, CITIBILL Cloud

Μία διαφορετική εμπειρία

στη λειτουργια των δημόσιων οργανισμών

Μέσω της CITIBILL, οι δημόσιοι λειτουργοί ασκούν τα καθήκοντά τους,
βιώνοντας καθημερινά μία διαφορετική χρήση που διευκολύνει την
καθημερινότητά τους.

Διευκόλυνση της καθημερινότητας του δημοσίου λειτουργού

, CITIBILL Cloud

Καλύτερος προγραμματισμός

Με το ημερολόγιο του e-ραντεβού και το e-εργασία, ο δημόσιος λειτουργός είναι σε θέση να διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο του και να προγραμματίζει την εργασία του.

, CITIBILL Cloud

Ψηφιακές διαδικασίες

Τα πάντα συγκεντρωμένα και οργανωμένα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου όλα εντοπίζονται με ελάχιστα κλικ.

, CITIBILL Cloud

Ταχύτερη εξυπηρέτηση

Η διευκόλυνση της καθημερινότητας του δημοσίου λειτουργού, έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη και γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη.

, CITIBILL Cloud

Εκσυγχρονισμένη επικοινωνία

Πολίτης και δημόσιο αλληλεπιδρούν στα σύγχρονα πρότυπα της εποχής.